top of page
image001_edited.jpg

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 25 Nordfyn.

lørdag d. 03.02.2024 kl. 10.00

TINGSTEDET SØNDERSØ RÅDHUS, VESTERLED 8 , 5471 SØNDERSØ.

HUSK TILMELDING PÅ CANIVA - https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/18132/Kredsgeneralforsamling-kreds-25-Nordfyn/

Hvis det IKKE kan lykkes, så tag fat i Ole med navn og medlemsnummer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af kredssekretær for 2 år, på valg i lige år.

b) Valg af kredskasserer for 2 år, på lige år.

c) Valg af Formand for 2 år, på ulige år.

d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år.

d) Valg af revisor for 1 år.

e) Valg af revisor suppleant for 1 år.

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 28.01.2023

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 25 - Nordfyn forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Kredsen er vært med kaffe med brød.

Home: Welcome
bottom of page