top of page

Kredsreglement

Ved al anvendelse af Kreds 25's arealer, i forbindelse med hundeaktiviteter, betales træningsgebyr - dette gælder alle former for aktiviteter, herunder også uden for officielle træningstider! Træningsgebyret er et personligt gebyr for den enkelte hundefører.

Regler og vedtægter: Tekst

Schæferhundeklubben for Danmark - uddrag fra Gældende bestemmelser

1.2.5 FORSIKRINGER

1.2.5.1 ANSVARSFORSIKRING

Hundeloven kræver at alle har en ansvarsforsikring på sin hund. For at træne i kredse under Schæferhundeklubben for Danmark kræves der en udvidet ansvarsforsikring.

1.2.5.2 KOLLEKTIV FORSIKRING

Schæferhundeklubben for Danmark har gennem DKK tegnet følgende kollektive forsikringer:  En arbejdsskadeforsikring der dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, man han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydighedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv.  En ansvarsforsikring der dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting - f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet.

1.2.4 MEDLEMSKAB

Både ejer og fører SKAL være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark ved aflæggelse af alle prøver. (Undtaget er føreren ved AD (UHP) – her skal ejeren være medlem).


Det er kredsenes egen beslutning, om der må træne andre racer på deres træningsplads. Fremmede racer på træningspladserne, skal være medlemmer af deres respektive specialklub, såfremt der eksisterer en, ellers skal de være medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark, hvis de vil træne gruppe C eller gå til brugsprøver.


For udenlandske deltagere kræves medlemskab i hjemlandet.


For at træne gruppe C arbejde på kredsenes træningspladser, kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for såvel ejer som hundefører.


Deltagelse på klubbens kurser kræver medlemskab.

Regler og vedtægter: Tekst

Datapolitik

Dataprocedure for Schæferhundeklubben for Danmark

Kolding, d. 14/5-2018

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft pr. 25. maj 2018, ønsker vi hermed at synliggøre vores procedurer:

 1. Et medlem bliver ved oprettelse registreret med:
  1.1. Fulde navn
  1.2. Adresse, postnummer og by (kan vælges at gøres hemmelig)
  1.3. Fødselsdato (IKKE personnummer)
  1.4. E-mailadresse
  1.5. Telefonnummer (kan vælges at gøres hemmelig)
  1.6. Indmeldelsesdato
  1.7. Medlemsnummer
  1.8. Titel (hvis man har en tillidspost eller andet i klubben)
  1.9. Tilhørende kreds og medlemstype (alm. medlem, familiemedlem etc.)

 2. Et medlem bliver slettet på følgende måder:
  2.1. Hvis man aktivt (skriftligt eller telefonisk til sekretariatet) udmelder sig, bliver man slettet straks
  2.2. Hvis man blot undlader at betale kontingent, bliver oplysningerne under punkt 1 stående i 12 måneder. Herefter slettes man fra medlemsdatabasen.

 3. For at bibeholde vores medlemshistorik, vil følgende 4 oplysninger fortsat være at finde i medlemsdatabasen efter sletning:
  3.1. Navn
  3.2. Medlemsnummer

3.3. Indmeldelse- og udmeldelsesdato

Schæferhundeklubben for Danmarks leverandør af medlemssystem og hjemmeside, Mobillos.dk, har lavet et tillæg til deres betingelser, vedr. GDPR (General Data Protection Regulation), som findes på hjemmesiden  eller ved at følge linket her: 

Schæferhundeklubben for Danmark benytter Dansk Kennel Klubs hundedatabase ”Hundeweb”. DKKs håndtering af personlysninger står beskrevet her: 

Udarbejdet 14/5-2018 af Tina Nørgaard på vegne af Hovedbestyrelsen

Regler og vedtægter: Tekst
bottom of page